Túlélhető-e a halálunk?

Erre a kérdésre hiteles választ az óind kultúra ad és ezen belül a védák. Az európai gondolkodás még nem teljesen jól ismeri a lélekvándorlást. Más szavakkal azt is lehet állítani, hogy egyszerűen helytelen önismerettel élünk. Rendhagyóan kevés ismeretünk van a lélekről, és ami van az eredendően hamis. Bár igen nagy különbséget jelent az életvitel minőségében az, hogy milyen tudattal élünk, mit tudunk magunkról.

A lélek a szívben helyezkedik el. A szívről úgy beszélünk, mint az érzelmek központjáról. A lélek mérete rendkívül parányi, atom. Parányi aránya ellenére a lélek a mi igazi énünk. Fontos tulajdonságai: meg nem született, öröktől fogva létező. Nem pusztítható el folyadékkal, sem tűzzel semmilyen módon. Öröklétű. Tudással teljes. Felmérhetetlen energiával rendelkezik. Vándorol érdeme szerint egyik testből a másikba. A karma szabálya az, hogy az előbbi életünk alapján kell elfogadnuk növényi, állati vagy emberi testet. Durván fogalmazva azt mondhatnánk a lélek antianyagként viselkedik. A testünket változás, mulandóság jellemzi. A gyermekkortól elég ha rápillantunk a rólunk készült fényképekre, azonnal felmérhetjük a testi változásokat. Hét évenként kicserélődik a testünk minden sejtje, megújul. Ezeket a cserélődéseket akár a testünk többszöri halálaként is felfoghatjuk!

Ahhoz, hogy nagyon kedvező fejlődést érjünk el, akár egyetlen életünk alatt, legjobb útnak a bhakti-jóga bizonyul. A szeretet jógája. Minden élőlénnyel harmóniában élni. Tisztelni és szeretni a legparányibb élet megnyilvánulást is. A bhakti-jóga végtelen egyszerű szabályokon alapszik. Nem szabad: húst, tojást, halat, zsírost enni. Nem szabad más élőlényeknek szenvedést okozni, az alvó tudatban élő állatoknak sem. Nem jöhet szóba a dohányzás, alkohol, drog, kávé. Nem tiltja a szexualitást, csupán szabályozza a férj és feleség minőségében - gyermek nemzés céljából gyakorolhatod.

A lélek Isten szerves része, de nem Isten. Élőlények vagyunk, Isten örök szolgái. Ez a szolgaság nem banalizálható anyagi világunk durva értelmezése szerint. Mert ez kapcsolat lehet akár bensőséges baráti, vagy más... Törekednünk kell lelki-testi teljes higiéniára, tiszta, gyűlölet-mentes gondolkodásra. Mert az irigység, gyülölet, lustaság, féltékenység, kapzsiság negatív energiákkal fertőznek, míg a megbocsátás, alázat, tisztelet, őszinteség, szeretet tiszta energiákkal töltenek fel benünket. Lelki fejlődésünket segíti az ima, a mantra, a bhakti-yoga követői a mahamantrát zengik, amelynek áldásos, kozmikus rezgése megtisztítja az elménket az évmilliók alatt rárakódott szennyeződésektől. A fent leírtakból következik, hogy földi létünk büntetés kemény feltételek között élni, a föld közepes bolygó, a halál bolygója. Ahol minden élőlény megtapasztalja a test halálát. Amennyiben sikerül életed folyamán felkészülni és képes vagy halálod pillanatában Istenre gondolni, eléred Õt és olyan önfényű bolygókon élhetsz, ahol nincs szenvedés.

A szennyezett anyagi világ felett, ezek szerint létezik egy másik egy tiszta fennkölt civilizáció, ahová az életünk legfőbb célja eljutni? Igen! Minden élet legfontosabb célja ez, különösképpen az emberé, amely rendelkezik tudattal. Képes különbséget tenni jó és rossz között. A hamisság és igazság között. Ezért nagy a felelősége, hogy olyan életmódot válasszon, valósítson meg, amely elvezet vissza Istenhez!

Adhy kari