Nyisztor Miklós

Gömböcskékben utazók

Téridőben színes gömböcskék úszkálnak könnyedén
így utaznak különböző nyelveken beszélő emberek
valahová, bolyonganak öncélúan elszakadva rég
őshazától, tudatlanság birodalmait hamis - ego irányítja itt
és a többség egyetlen életben gondolkodik csupán
démon tanítók kiagyalt tudománya vonzóbb és lelkesítőbb
érzéki élvezeteknek élni és leölt állatok testét zabálni
”s, hogy nem következik felelősségre vonás a más világon”
pénz imádó társadalmak szaporodtak el, készek gyilkolni
bármikor kétes anyagi előnyökért háborúzgatnak

Tévhitük szerint dáridózhatnak fertőzött anyagi –tájakon
egymást irtva szórakoznak bolond hatalmak
hitler, sztálin s a többi mind, nérók jönnek-mennek
rákosi, kádár, horn és gyurcsán vérbe fojthatnak igaz
lázadást, megcsúfolva 56 emberi méltóságát
kifoszthatják az ország javait nyomorba rántva a népet
de poraiból is újra éled a nemzet, hiszen látni kezd
tisztán, hogy ki az aki gonosz áruló hitvány csürhe
sorainkba férkőzött vad idegen ellenség
és összefogásra egybe gyűlnek még a magyarok

Lila színű gömböcskében azok, akik mímelik, hogy hisznek
a lélekvándorlásban eljátsszák a felsőbb rendű önmegvalósultat
boldog kábulatban élnek, tökéletesnek képzelik életüket
lenézik azokat, akik nem ismerik a lélek öröklét törvényét
arogánsak és dicsőítve egymást rajonganak
vakon vonulnak képzelt bizonyosság ösvényeken
megdicsőült arccal lebegve járnak a hamis – guruk
nem különbek a nagy pompát kedvelő kövér papoktól
akik, állati tetemeket főzetnek habzsolni, elődeik
népeket mészároltak le az Isten nevében vagy máglya

Tüzére küldtek ártatlan ezreket, mielőtt kéj örömmel
megkínozták a szerencsétlen áldozatokat
nem felejt a kozmikus tudat, pokolra kerülnek mind
akik, ezen a módon hirdettek igét
mert az igazak egyszerű jámbor szeretet- fényű emberek
nem hivalkodnak kiváltságokkal szolgák, akik porba
mártják homlokukat Mindenkit -Vonzó előtt
mert tudva- tudják sok –sok élet következik még
jámborságot követve kitartó nehéz küzdelem
amíg közelébe érnek az egyetlen ösvénynek

Egy adott isteni kegy kínálta ponton, szerencsések lehetnek
lemondani esztelen vágyakról, amelyek mint nehéz kötelékek
kötnek minden élőt e planétához életről-életre:újra és újra
lemondásokon át tudsz előbbre jutni, őszintébben, mint tegnap
sikeresebben holnap, mint próbáltad tegnap:lépésről-lépésre
erődöt meghaladott kihívásoknak jól megfelelve sokszor veszítve
lezuhanva, az újrakezdés tiszta hitével kezded míg egyszer
hiteles mestered felemel és segít előbbre jutnod
az önzetlen szeretet halmozásban fölébredsz
és képessé válsz másokon segíteni

Egy alig meghatározható színű gömböcskében pedig azok
akik, beszűkült tudattal robotolnak a napi ételért
nem vonzza őket se menny se pokol
lézengenek nem jutna eszükbe elmélkedni
az élet értelmén, kocsma ajtóig érve gyűjtenek némi
mámort, télen se fűtött odúikban összebújva hajnalodnak
terelhetők hazug, gazember vezetőkre mondanak igent
és nem álmodnak tisztább, igazabb másnapot
olyan mélyen bizalmatlanok, mint sokszor kegyetlenül
bántalmazott csavargó, éhező, beteg állatok

Egyéb tarka gömböcskébe a test gyönyöreit keresők
hajszolják az élvezeteket vérfertőzést sem kerülve
esetleg állatokat vonnak be, hogy kielégítsék
démoni kéj étvágyukat, kígyók, lovak, kutyák, gépek
lezuhant réteg az undor bugyraiban fetrengő csorda
beteg elmével párok párosodnak csoportban részegen
orgiákba bevonzva zsenge gyermekeiket
anyagelvűség, kommunista erkölcs csúf csúcs eredménye
sok millió gyermek-embrió gyilkolása, hogy döglődjön
gyorsabban és végérvényesen a nemzet

Aranyló gömböcskében a gazdagok, kiváltságos rend
akik nyugodtan alszanak pezsgős vacsorák után
miközben emberek milliói halnak éhen, valami szemét
barna folyadékot gyártanak üdítő gyanánt értékesítve
mérgezve nagy tömegeket milliárdokat keresnek
luxus fürdőmedencés villáikban halmozzák javaikat
az utca koldusainak nem adnak soha semmit
önimádó felkapaszkodott és csontig műveletlen gazemberek
bankárok, züllött politikusok, mágnás szajhák
kik elszakadtak rég a nép valós érdekeitől

Fekete színű gömböcskében utaznak látod sokan
játék térnek szánt téridőben durva harcok folynak
virtuális síkra viszik át a pénzt lebegni spekulánsok
akik a semmiből élnek jól és akkor lökik válságba
az uzsorás bankokat, amikor akarják
pénzel országokat hajtanak rabságba kezükben a világ
élhetsz lent nélkülözve, éhezve fázva és félve, hogy kinyírnak
ha az igazat szeretnéd a gondolkodás középpontjába helyezni
rondán kezdődik az új század noha valami felemelőt
álmodtak legtöbben és nyomorúság lett belőle bizonylap tetejére

Irodalom >> Gömböcskékben utazók