Nyisztor Miklós

Balassi Bálintra emlékezve

Bizonyára ez egy csodakard, a viszályok korában
eszköz, amivel könnyedén elmetszhetném a nemzeti gyávaságból
idegen megszállóktól és gyűlölködésekből szorosra font gordiuszi csomót
és lehetne, mint rég a végeknél dicsérve vitézi tettek
bíbor borát, szabadon énekelhetném szülőföldem Erdély dalát
szenvedő, alázott népek örömes örömére, hogy tanuljon vigadva újra
táncolni a láb, döngjön alatta valami új és mégis ősi tánc
Európa csűrdöngölős erős, férfias verbunkja, mint egykor
amikor térdet és fejet illett hajtani az imádott hölgy előtt
s a varjaktól is haza üzenni, akár a végvári harcos
kezemben ez a kard, villámolni tudna, lenne mint Isten ostora
harsintva csapna az ostoba
sokaságra, akik eladják magukat multiknak, és eladnak földet is már
talpunk alól, hogy a magyarok hazája porlódjék semmivé
Megmutatnám e kék fényű mennyei kardot a kételkedőknek
akik elveszítették rég hitüket a hősi honfoglalók által
foglalt hon határaiban, és már lemondtak az egységről, pünkösdi
királyságokért, elárulták kitudja hányszor egyéb hatalmaknak
a hazát
megmutatnám, hogy lássák és tapintsák kezemben e kardot
amely csodafegyver, tiszta mint a szív, vértől sem rozsdás
ki nem vonva is vág és utat
mutat
mert ez a szeretet kardja
lángolva lobogva célt jelöl a megértésre, hogy megillet minket
vonulunk mind e darabka földért, amely a mienk határok nélkül
Balassi legyen a példa, hogy megtaláljuk harcos önmagunkat
összefogásra, igazi testvéri vigasságra, mindannyian
Mert álmainkat nem privatizálhatják harácsoló újgazdagok
álmainkból érkeznek sokasodva új magyar nemzedékek
számon kérni örökségüket a szétszaggatott és feldúlt hazát
és futhat majd minden kufár, ármánykodó, hitvány amerre lát
elég megpillantani e kardot, emlékezni kezdünk a valódi helyünkre
hivatásunkra és megérezzük magunkban a szeretet roppant energiáját
nézzék meg sokan is e kardot, a nap tűzébe mártom
és szét osztagatom e lángot, gyújtani több és még több világosságot!

(2007.05.18)

lap tetejére

Irodalom >> Balassi Bálintra emlékezve