Levélválasz Büti Etelkának

Mahavisnu - A teremtés forrásaTisztelt Büti Etelka!

Levelével meglepett, mert tudomásom szerint én Önnek nem küldtem levelet.

A gondok és gondolatok c. rövid írásom olyan helyen jelent meg, ahol az olvasók ismerik a lélek definiáltságát, ezért nagyon nevetséges lett volna, ha én külön leírom.

Nos, higgye el megértem az Ön gondjait, az európai intellektus korlátairól van szó lényegében és higgye el valamikor a kételkedéseimmel magam is rangos helyen álltam.

Másrészt igen nehéz dolgom volna, ha az Ön által diktált felvetések alapján közelíteném meg a problémát. Hiszen a pszichodráma világszerte már hosszú évtizedekre tekinthet vissza, úgynevezett tudományos eredményeit igaznak hiszik a művelői. Maga a módszer nem is kifogásolható, ha valós lélekismereteken alapulna. A védikus kultúra évezredek óta alkalmazza sikeresen! De a lélek valódi értelmezésére építve. A.C. Bhaktivendata Swami Prabhupada, a XX. század kiemelkedő filozófusa írásaiból:

Az Antianyag világa című fejtegetésével kezdhetném talán.
"Lehet, hogy a materialista tudomány végül egy napon majd felfedezi az örök antianyagi világot, amely oly sokáig ismeretlen volt a pörlekedő durva materialisták előtt. Az alábbi cikket a Times of India tette közzé (1959. október 27-én) az antianyagnak a tudósok között ma elterjedt felfogásáról:
1959. október 26, Stokholm. Két amerikai atomkutató ma kapta meg az 1959. év fizikai Nobeldíját az antiproton felfedezéséért, mellyel bebizonyították, hogy az anyag két formában létezik, részecske és antirészecske formában. A két tudós az olasz származású Dr. Emillio Segre (69), valamint a san franciscó-i Dr. Owen Chamberlain...
A teória egyik alapfelvetése szerint létezhet egy antianyagból álló másik világ. Ez az antianyagi világ olyan atomi vagy szubatomi részecskékből állna, amelyek az általunk ismert világrészecskéihez képest fordítva rezegnek. Ha ez a két világ valamikor összeütközne, egy vakító villanással mindkettő megsemmisülne."

Ez az állítás a következő gondokat emeli ki:

  1. Létezik egy antianyagi atom vagy antianyagi részecske, amely az anyagi atom antitulajdonságaival jellemezhető.
  2. Emellett az anyagi világ mellett létezik egy másik világ is, melyről csak behatárolt ismeretünk van.
  3. Emellett az anyagi világ mellett létezik egy másik világ is, melyről csak behatárolt ismeretünk van.

A nehézség abban a tényben rejlik, hogy a tudósok antianyagon egy másfajta anyagi energiát értenek, holott a valódi antianyagnak teljesen antianyagnak kell lennie. Az anyag ki van téve a megsemmisülésnek, de az antianyagra - ha nem érvényes rá semmilyen anyagi jellemző - természeténél fogva a megsemmisülés sem vonatkozik.

Atom modellHa az anyag elpusztítható és felosztható, akkor az antianyagnak elpusztíthatatlannak és feloszthatatlannak kell lennie. Ha a hiteles írások szemszögéből vitatjuk ezeket a kérdéseket. A védák a világon a legszélesebb körben ismert írások. A Védák témáját nagyon nehéz szokványos gondolkodással megérteni. Sáma, Yajur, Rg és Atharva.

A történelmi eposz, a Mahábharata és tizennyolc Purána elmagyarázza a négy védát. A Rámáyana szintén egy történelmi eposz, amely a Védákból származó összes lényeges információt tartalmazza. A Bhagavad-gitát, amely a Védikus irodalom összegezése - az összes Upanisádok lényegeként és a Védánta-sutrák előzetes magyarázataként fogadják el. Az Istenség Személyiségének felsőbbrendű energiáját a Bhagavad-gita pará prakrti-ként írja le.

A tudósok csak nemrégiben fedezték fel, hogy a múlandó anyagnak két formája van, de a Bhagavad-gíta a lehető legtökéletesebben leírja az anyag és az antianyag fogalmát, mint az energia két formáját. Az anyag egy olyan energia, amely az anyagi világot hozza létre, és ugyanez az energia hozza létre felsőbbrendű formájában az antianyagi (transzcendentális) világot is. Az élőlények a felsőbbrendű energiához tartoznak. Az alsóbbrendű vagy anyagi energiát apará prakrti-nek hívják.

A Bhagavad-gítában tehát a teremtő energia két formája szerepel, apará és pará prakrti. Az anyagnak önmagában nincsen teremtő ereje. Ha ezt az élő energia irányítja, akkor keletkeznek anyagi dolgok.

------------------------------------------------------------------------
Hogyan lehet elmagyarázni az antianyagi részecskét? Vannak tapasztalataink az anyagi részecskét, vagyis atomot illetően, de nincsen tapasztalatunk az antianyagi atomról. Azonban A Bhagavad-gítában (kb. 5000 éves) a következő eleven leírás található az antianyagi részecskéről:

Ez az antianyagi részecske az anyagi testen belül van. Ennek az antianyagi részecskének a jelenléte miatt az anyagi test fokozatosan változik gyermekkorból serdülőkorba, serddülőkorból fiatalkorba, onnan öregkorba, s ezután az antianyag részecske elhagyja az idős, tehetetlen testet, és másik anyagi testbe vándorol.

Az élő testnek ez a leírása megerősíti azt a tudományos felfedezést, hogy az energia kétformában létezik. Ha az egyik, az antianyagi részecske külön válik az anyagi testtől, akkor az utóbbi minden szempontból hasznavehetetlenné válik. Eszerint tehát az antianyagi részecske kétségtelenül magasabb rendű, mint az anyagi energia.
------------------------------------------------------------------------


Az antianyagi részecske finomabb felépítésű a legfinomabb anyagi részecskénél. Ez az életerő olyan erőteljes, hogy az egész anyagi testet áthatja. Az antianyagi részecske az anyagi részecskéhez viszonyítva mérhetetlen mennyiségű energiával rendelkezik, következésképpen elpusztíthatatlan.

Az antianyag legfinomabb formája be van zárva a durva és finom anyagi testbe. Bár az anyagi test (mind durva, mind finom) ki van téve a pusztulásnak, a finomabb antianyagi részecske örök. Az ember érdeklődésének tehát erre az örök elvre kell írányulnia. A tudomány akkor fogja elérni a tökéletességet, ha az anyagi tudósok ismerni fogják az antianyagi részecske jellemzőit, és ha fel fogják tudni szabadítani azt az ideiglenes anyagi részecskék közül. Ez a felszabadulás a tudományos fejlődés csúcsát jelentené."

Kérdezi a végzettségemet, mint természetgyógyász: a pszicho--sebészetet tanultam. Jógatanár vagyok. Színházrendező közel 35 éves gyakorlattal.

Azok az érdeklődők, akik az általam hirdetett pszichodráma kurzust elvégzik, feltehetően egy igazabb megoldást választanak, tehát eleve nagyon sokféle kihívásnak kell megfelelniük. Az a reményem, hogy gondolkodást szeretők, és önmagukkal szemben is vonalas személyek tisztelnek meg jelentkezésükkel.

Meghirdetni pedig a következően fogom:
pszichodráma - parapszichológia dimenzióban.

Hajlandó vagyok bármilyen kérdésére válaszolni.

Üdvözlettel!

Nyisztor Miklós

lap tetejére

Lélekesztétika >> Levélválasz Büti Etelkának