Felismerés a káoszban!

Lélekesztétika Számomra igen nagy jelentősége van annak, hogy a lélek halhatatlan. Csak egy kevésbé intelligens ember gondolhatja, hogy mindegy, és a test halála után megszűnünk élni! Micsoda nyomorúság úgy élni, hogy bármely pillanatban megszűnhet a létezésem. Milyen más abban a valós tudatban élni, hogy öröklétű vagyok, és felelős vagyok azért, ahogyan élek és a másokhoz való kapcsolataimban érvényesíthetem ezt a nagyon fontos információt!

Szerintem, ha minden ember tudatában volna lelki énjének, lelki realitásának, egyből megváltozna a földi kultúra, az emberek megszelídülnének és nem kellene átélni újra és újra barbár háborúkat.
Minket sajnos úgy neveltek a képzőben, de nyugodtan mondhatom az általános iskolától kezdve, hogy a halál az egy végleges állapot, nem létezik túlvilág. Nem létezik Isten, csupán az anyag létezik.

Mígnem a vonaton meg nem ismerkedtem egy különös fiatalemberrel, szerzetessel, aki beszélt nekem a lelki életről. Csak hallgattam, ittam a szavait, mert úgy hatott rám, mintha személyesen érintene minden szava, valahogy válaszként, mindarra a sok-sok töprengésre, amikor is felmerült bennem, hogy nem lehetséges, hogy az emberben felhalmozódott intelligencia csak úgy eltűnik nyomtalan. Hogy az életünk kialszik örökre. Kaptam tőle egy könyvet, egy leülésből olvastam el, és másnap telefonon megkerestem az útitársamat, hogy esetleg tudna-e adni további információkat. A gyorsan bekövetkező államvizsgámig már az ötödik kötet olvastam el, közöttük a Bhagavad-gítát. Megváltozott az életem a gondolkodásom, leszoktam a dohányzásról. Nem vágyok arra, hogy könnyű kalandos kapcsolatokat létesítsek a fiúkkal. Annak pedig nagyon tudok örvendeni, hogy a szüleim nem rendeztek nagy jelenetet abból, hogy nem eszem többé húst, tojást és zsírost!

Szerencsére könnyen ment az átváltás, mert mindig is vágytam a vegetáriánus életmódra. Nagyobb részt zőldséget, gyümölcsöt és tejterméket fogyasztottam szívesebben. Persze számtalan nehézségem is támadt, megérteni a karma törvényét. Ráadásul a szerzetes fiatalember egy időre Angliába utazott, és nem volt aki segítsen. A szüleim pedig két hónapra elutaztak segíteni, nagyiék házát erősen megrongálta az árvíz és csaknem újjá kellett építeni az otthonukat.

A rámszakadt nagy csendbe olvasgattam. Rengeteg dologra kaptam a választ, amit egyetlen más vallás vagy a suliban tanult filozófia sem tudott egyértelműen megmagyarázni. Rádöbbentem, minden virágzó és hanyatló civilizáció sötétségben, tudatlanságban tartotta az embereket, és a természettudományok fejlődése, azok részeredményei miatt az anyagelvűség diadala sikeresen törölte a fejekből az Isten tudatot. Ám ma már látva-látjuk és tapasztaljuk, hogy a tudomány ugyan fejlődik, de lényegi kérdéseket képtelen megoIdani. Nagyrészt megmaradt az anyagelvűségre épült gondoIkodás, Európában és az óceánon túl egyaránt, de egyre többen és többen eljutnak az Igazság megismeréséig.
Noha a nagy tömegek teljes mértékben függenek a médiáktól, szórakoztató és kereskedelmi reklámok irdatlan bombázásával szeretnék elérni azt, hogy senki se gondolkodjon, hanem fogadja el a kínálatot. Öltözködjön úgy, étkezzen úgy, viselkedjen úgy, szórakozzon úgy, ahogy a multik ezt javasolják. Ravasz reklámpszichológiai trükkökkel manipulálják az embereket. Mindez érzelmi, értelmi, politikai kötésig fajulhat és azon kapod magad, hogy követed. Te is sztár akarsz Ienni. Hát ez a fuggőség a modern rabszolgaság kerete, amelyből nem könnyű kilépned. Ezt a céltudatos folyamatot nagyban segítheti az enyhe drogok fogyasztásának engedélyezése. Az abortusz törvény. A szexualitásra élezett divatbemutatók, filmek káprázatos rendezvények, amelyek elhitetik mindenkivel, hogy milyenjó élvezni az életet és sohase érdemes gondolkodni.

Az embert magát teljesen védtelenül éri ez a szörnyű összehangolt támadás. A szuper tőkések, a multik szűntelen anyagi gyarapodásuk érdekében kötik az embereket jól tudva a lelki törvényeket, fénnyel, illattal, képpel, hogyan lehet manipulálni.

A 21. század elejére elavultak a klasszikus fogalmak: tiszta szerelem, hazafiság, nemzetöntudat, becsület, szorgalom, barátság, közösség, szolidaritás, pontosság, önfegyelem, Isten, szülői tisztelet, az idősek iránti tisztelet, etika, erkölcs, intelligencia... sorolni lehetne oldalakon át. Azonban ezek nélkül a tulajdonságok nélkül az úgynevezett modern ember egy elegánsan öltözött, rendkívül korlátozott műveltségű szexrobot, barbár élőlény.

A szülők, óvodai oktatók, tanárok,a társadalom vezetői, a különböző egyházak vezetői mindannyian felelősek azért, hogy olyan nemzedéket neveltek fel, amelynek eleve munka undora van és csak az élvezeteket szeretnék habzsolni. Aktív Istentudat nélkül életünket a vagyoni, hatalmi és testi vágyakra bízva előbbrejutni senki sem lehet képes!

Fodor Klára

lap tetejére

Lélekesztétika >> Felismerés a káoszban!