Újdonságok! (?)

BadacsonyVajon a magyarság indiai eredete újdonságnak számít? Bizonyára nem, de az igen, hogy egyre több értekezés jelenik meg erről, illetve könyv. Ezen törekvéseket pedig jó volna legalább most Kőrösi Csoma Sándor síremlékéhez elvinni tiszteletül. Mert Ő volt az elsők között, aki tudta és bátran hírdette, hogy "itt keresetek, kutassatok, mert a földön nincs más olyan nemzet, aki annyi kincset találna itt, mint mi magyarok..." és valóban tele a nyelvünk szanszkrit eredetű szavakkal: hargita szavunk jelentése: hari = Isten, ghita=ének. Prémonda (Erdélyben még ma is használt) = Istennek felajánlott étel. Bihari=hari. Hosszú oldalakon lehetne sorolni, fontos földrajzi neveket, vagy olyan fogalomegyütteseket, amelyeket más nyelvben nem lehet megtalálni csak a szanszkritban és a magyarban. "Az isten szerelmére" példázza, hogy csak a bhakti-yogában találunk az Isteni princípiumnak női társat: Radharáni (Krsna örök társa) néven.

Ünneplő magyarokA népzenénk dallam és ritmus összehasonlítása még tart, de már tudni lehet, hogy rengeteg a hasonlóság, a csángó népdalokkal az élen. Másrészt a honfoglalás előtti korszakban az ősmagyarok sok hősi harcnak sikeres megtestesitői a hunokkal együtt India nagyrésze felett uralkodtak.
A mai magyaroknak pedig volna honnan pozitív nemzeti érzelmi erőt merítsenek, ha ismernék az őseik hiteles történetét, de nem azt amit még mindig oktatnak.

Többek között: Bakos Attila - A Duna Evangéliuma c. könyvében megkisérli a legtávolibb kezdetektől felvázolni a magyarság lehetséges ős múltját. E könyv nagyon fontos kísérlet, mert egészen más gondolkozásra van szüksége a magyarságnak ahhoz, hogy előbbre juthasson. Ismernie kell az óind kultúra felbecsülhetetlen értékeit!

Irodalom >> Bevezető